Home

Welkom bij Tao

oratorische vereniging het wijsgerig gezelschap Tao

Welkom op de website van Het w.g. Tao, een herendispuut gelieerd aan het Studentencorps aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, kortweg L.A.N.X. Op de site vindt u informatie over Het w.g. Tao. Door middel van inloggen kunnen de leden en re√ľnisten bij deze informatie. Als bezoeker kunt u bij vragen terecht bij het contactformulier, hier verder te vinden op de site.

Leden Portaal Zoek contact

Bestuur 2017-2018

Het w.g. Tao wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is dit jaar op de volgende manier samengesteld:

Praetor

M.D.E. Beeks

Praetor

Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.

Curator Actorum

D.J.A. Janse

Curator Actorum

Verantwoordeljk voor zowel het interne als externe contact van het dispuut.

TEM Verdonk

T.E.M. Verdonk

Quaestor

Verantwoordelijk voor de financien.